Obchodní podmínky

Naposledy aktualizováno 01.06.2019

Poskytovatelem je společnost ULTIMATE STUDIO s.r.o. se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 06358713 vložka C 280859 vedená u Městského soudu v Praze.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem jakékoliv služby poskytované společností ULTIMATE STUDIO s.r.o.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.

2. Práva a povinnosti

2.1 Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám jakékoliv neveřejné informace. Neveřejnými informacemi se rozumí všechny informace, které nejsou veřejně dostupné na webových stránkách poskytovatele nebo v realizovaném dílu.

2.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na zálohu ve výši 50% z celkové ceny uvedené v cenové nabídce a to ještě před poskytnutím služeb objednateli.

2.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na uhrazení celkové částky za dílo v případě nedodání potřebných podkladů k dokončení díla a to do 4 ,měsíců od písemného upozornění formou e-mailu.

2.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení díla po třech upomínkách k neuhrazení faktury objednatelem.

2.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit, proto pravidelně kontrolujte jejich znění.

2.6 Bez písemného svolení poskytovatele je zakázáno jakékoliv užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.

2.7 Poskytovatel nezaručuje, že prezentace neobsahuje opomenutí, chyby nebo viry, které mohou ovlivnit Váš počítač.

2.8 Poskytovatel se zavazuje poskytnout záruku na dílo na dobu jednoho roku od chvíle spuštění prezentace na doméně objednatele. Záruka se nevztahuje na veškeré zásahy do zdrojových kódů ze strany objednatele. Dále pak na:

2.9 Objednáním jakékoliv služby od společnosti ULTIMATE STUDIO s.r.o. se objednatel zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky.

 • nesprávné zobrazení v nových generacích internetových prohlížečů,
 • nesprávné zobrazení v nestandardních zařízeních,
 • nesprávné zobrazení v neaktuálních internetových prohlížečích jako jsou Internet Explorer 11, Google Chrome, Opera, Safari, MS Edge a Mozilla Firefox,
 • závady způsobené změnami na serveru poskytovatele webhostingu,
 • závady způsobené obsluhou
 • 3. Definice pojmů

  3.1 Cenovou nabídkou se rozumí podrobná specifikace o službách v ní uvedené pro objednatele za uvedené ceny s uvedenou platností cenové nabídky a veškeré služby v ní neuvedené se považují za vícepráce.

  3.2 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost poskytovatele, kterou pro objednatele provede nad rámec původní specifikace, která byla uvedena v cenové nabídce.

  3.2 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost poskytovatele, kterou pro objednatele provede nad rámec původní specifikace, která byla uvedena v cenové nabídce.

  4. Ceník

  Úvodní konzultace (30min) zdarma
  Servisní práce, nastavení, plnění obsahu, správa 500 Kč / hod
  Poradenství a konzultace 500 Kč / hod
  Grafické práce 500 Kč / hod
  Kódování 650 Kč / hod
  Programování 850 Kč / hod

  5. Zákaznická a technická podpora

  5.1 Zákaznická i technická podpora je hrazena v rámci aktuálního ceníku, který je uveden výše. Fakturováno objednateli je pak vždy až při dosažení první hodiny pokud není sjednáno jinak.

  6. Akceptace smluvních podmínek

  Objednávkou jakékoliv služby nabízené společností ULTIMATE STUDIO s.r.o. se objednatel zavazuje akceptovat tyto obchodní podmínky.

Zaujali jsme Vás? Připravíme Vám cenovou nabídku

Abychom Vám mohli nezávazně připravit cenovou nabídku, musíme znát dopředu Vaše požadavky, díky kterým vytvoříme časový plán a stanovíme rozpočet.

Napište nám, nebo rovnou zavolejte:
(každý pracovní den od 09:00 do 17:00)
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.